პროექტის ფარგლებში მოეწყო:

115,000 მ² ორფენიანი ასფალტბეტონის გზის საფარი
საყრდენი კედლები
წყალგამტარები
ეზოში შესასვლელები

სხვა პროექტები .

26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო