26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო
26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო