მშენებლობა და პროექტების მართვა

გამოცდილი სამშენებლო გუნდის მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას იძლევა პროექტების დაგეგმვა და მართვა თანამედროვე და ინდუსტრიაში მიღებული პრაქტიკებით იმართებოდეს. მშენებლობისა და პროექტების მართვის ჭრილში ჯეუ გრუპი გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებებს:

26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო