პროექტის განმავლობაში მოეწყობა:

50,000 მ² ორფენიანი ასფალტბეტონის გზის საფარი
სამი 120 მეტრიანი ხიდი
380 მ სიგრძის გვირაბი
Გზის საყრდენი კედლები
Წყალგამტარი მილები

სხვა პროექტები .

26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო