პროექტის განმავლობაში მოეწყობა:

60,000 მ² ორფენიანი ასფალტბეტონის გზის საფარი
ორი 140 მეტრიანი ხიდი
Გზის საყრდენი კედლები
Წყალგამტარი მილები

სხვა პროექტები .

26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო