კრწანისის შინდის პროექტი მოიცავდა მთელ რიგ საინჟინრო თუ სამშენებლო სამუშაოებს.

პროექტის ფარგლებში მოეწყო:

35 000 მ² ორფენიანი ასფალტბეტონის გზის საფარი
2,6 კმ მრუდხაზოვანი ძელები
საყრდენი კედლები
წყალგამტარი მილები
1,4 კმ. სიგრძის გზაგამყოფი ბეტონის პარაპეტები

სხვა პროექტები .

26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო