რეგულაციებთან შესაბამისობის კონსულტანცია:
ჩვენ ვუზრუნველყოფთ კომპლექსური ნებართვების შესაბამისობისა და ზონირების რეგულაციების ნავიგაციას. თქვენი პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ და საერთაშორისო რეგულაციების დაცვაში გაგიწვეთ კონსულტაციებს, რაც ხელს შეუწყობს შეუფერხებლად და ლეგალურად გამართული მშენებლობის პროცესს.

ფინანსური სტრატეგიის კონსულტაცია:
ჩვენ კონსულტაციას კომპლექსური პროექტების ფინანსების სტრატეგიების დაგეგმვაში გაგიწევთ. ბიუჯეტირებიდან და ხარჯების შეფასებიდან დაწყებული, ფინანსური დაგეგმვით დამთავრებული, ჩვენი კონსულტანტები დაგეხმარებიან თქვენი ფინანსური მიდგომის ოპტიმიზაციაში, რაც პროექტის განმავლობაში რესურსების ეფექტურ განაწილებას და ფინანსურ მდგრადობას უზრუნველყოფს.

პროექტის აუდიტი:
ჩვენი კონსულტანტები დაგეხმარებიან პროექტის დეტალურ შეფასებაში. პროექტის დეტალური  მიმოხილვების საფუძველზე კი, ჩვენ განვსაზღვრავთ გაუმჯობესების სფეროებს და ვუზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი პროექტი აკმაყოფილებს ინდუსტრიის სტანდარტებს. 

26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო