ჩვენი სამშენებლო მენეჯმენტის სერვისები მოიცავს სერვისების ფართო სპექტრს თქვენი სამშენებლო პროექტების წარმატებისათვის. ჩვენ გთავაზობთ პროექტის მართვის მომსახურებას როგორც სამრეწველო, კომერციული, საცხოვრებელი, ასევე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის:

Design-Bid-Build
Design-build სამშენებლო პროექტის მომზადება
Design-Bid-Build
განვითარების რეგულირების გეგმის შემუშავება
ტოპოგრაფიული ანალიზი
გეოდეზიური მომსახურება
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა
საინჟინრო კომუნიკაციების შემუშავება

    26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო