მობილური ტექნიკის გაქირავება_

ასფალტის დაგების ტექნიკის კომპლექტი:

გთავაზობთ ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობისთვის საჭირო სპეციალიზებულ ტექნიკის კომპლექტს, სხვადასხვა ტიპისა და მწარმოებლის ასფალ-ბეტონის გამოყენებით. ჩვენი ასფალტის დამგები ჯგუფი აღჭურვილია უახლესი დამგები ტექნიკით. ასფალტის დამგები ჯგუფი შედგება დამგები და სატკეპნი ტექნიკისგან, რომლებსაც სპეციალიზებული ოპერატორები, ასფალტის გამშლელი და დამხმარე მუშა ხელის ჩართულობით მართავენ. ჩვენი ტექნიკა უზრუნველყოფს საავტომობილო გზის მშენებლობას საერთაშორისო აღიარებული ტექნოლოგიის სრული დაცვით, გზის საფარი მოწყობას მდგრად მიწის ვაკისის საფუძველზე სხვადასხვა ტიპის ასფალტ-ბეტონის ზედაპირით.

მობილური ტექნიკის გაქირავება: 

გთავაზობთ მობილური აღჭურვილობისა თუ ტექნიკის გაქირავების მომსახურეობას თქვენი სამშენებლო პროექტის საჭიროებისთვის. იხილეთ აღჭურვილობისა და სპეც-მანქანების სრული სია აქ.

WIRTGEN SP-15:

გერმანული უმაღლესი ხარისხის WIRTGEN SP-15 slipform paver მოდელის ბეტონის ჩამომსხმელი მექანიზმი, რომელიც ასრულებს ასფალ-ტბეტონის საფარის კონსტრუქციული გვერდით შემოფარგვლას, სავალი ნაწილის ზედაპირის დონეზე ან მასზე მაღლა. სამუშაოები წარმოებს სპეცცემენტი და პროექტით განსაზღვრული ყალიბებით. მაგ: კიუეტი 40*40, კიუეტი 70*90, ბორდიური 15*30, თაროიანი ბორდიური და ა.შ ყალიბები დამზადებულია ქარხნულად, საგზაო მშენებლობის საერთასორისო სტანდარტების სრული დაცვით. 

გერმანული უმაღლესი ხარისხის ასფალტ-ბეტონის საფარი აკმაყოფილებს როგორც ქარხნის, ასევე გზის მშენებლობის საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ინფრასტრუქტურული პროექტების უმაღლესი ხარისხისა და შესაბამისობის გარანტიას.

MARINI EMULFALT BITUMEN EMULSION PLANT

გერმანული უმაღლესი ხარისხის WIRTGEN SP-15 slipform paver მოდელის ბეტონის ჩამომსხმელი მექანიზმი, რომელიც ასრულებს ასფალ-ტბეტონის საფარის კონსტრუქციული გვერდით შემოფარგვლას, სავალი ნაწილის ზედაპირის დონეზე ან მასზე მაღლა. სამუშაოები წარმოებს სპეცცემენტი და პროექტით განსაზღვრული ყალიბებით. მაგ: კიუეტი 40*40, კიუეტი 70*90, ბორდიური 15*30, თაროიანი ბორდიური და ა.შ ყალიბები დამზადებულია ქარხნულად, საგზაო მშენებლობის საერთასორისო სტანდარტების სრული დაცვით. 

გერმანული უმაღლესი ხარისხის ასფალტ-ბეტონის საფარი აკმაყოფილებს როგორც ქარხნის, ასევე გზის მშენებლობის საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ინფრასტრუქტურული პროექტების უმაღლესი ხარისხისა და შესაბამისობის გარანტიას.

BENNINGHOVEN, ECO-4000

გერმანული უმაღლესი ხარისხის WIRTGEN SP-15 slipform paver მოდელის ბეტონის ჩამომსხმელი მექანიზმი, რომელიც ასრულებს ასფალ-ტბეტონის საფარის კონსტრუქციული გვერდით შემოფარგვლას, სავალი ნაწილის ზედაპირის დონეზე ან მასზე მაღლა. სამუშაოები წარმოებს სპეცცემენტი და პროექტით განსაზღვრული ყალიბებით. მაგ: კიუეტი 40*40, კიუეტი 70*90, ბორდიური 15*30, თაროიანი ბორდიური და ა.შ ყალიბები დამზადებულია ქარხნულად, საგზაო მშენებლობის საერთასორისო სტანდარტების სრული დაცვით. 

გერმანული უმაღლესი ხარისხის ასფალტ-ბეტონის საფარი აკმაყოფილებს როგორც ქარხნის, ასევე გზის მშენებლობის საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ინფრასტრუქტურული პროექტების უმაღლესი ხარისხისა და შესაბამისობის გარანტიას.

26 მაისის მოედანი N2, შენობა N1, თბილისი, საქართველო