პროექტის მენეჯმენტი (1)

პროექტის გუნდის ფორმირება: პროექტის უნიკალურ მოთხოვნებზე მორგებული პროფესიონალების გუნდის ჩამოყალიბება. 

პროექტის დოკუმენტაცის მართვა: საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რომელიც გეგმებს, ნებართვებს, შესაბამისობის ანგარიშებსა და ტექნიკურ მახასიათებლებს მოიცავს.

ბიუჯეტის მენეჯმენტი: პროექტის შეუფერხებლად მიმდინარეობისთვის, ბიუჯეტის მკაცრი მეთვალყურეობა და ეფექტური მენეჯმენტი. 

შესყიდვები: მასალებისა და სერვისების ოპტიმიზაციისთვის, შესყიდვების მართვა.

რისკების მართვა: პოტენციური გამოწვევებისა და რისკების შესამსუბუქებლად პროექტის რისკების პროაქტიული იდენტიფიკაცია და მართვა.

ლოგისტიკის დაგეგმვა: ოპერაციების გამარტივებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, სამშენებლო ლოგისტიკის სრულფასოვანი დაგეგმვა. 

კონტრაქტორების შერჩევა და კონტრაქტების ადმინისტრირება:  კომპეტენციისა და სანდოობის უზრუნველსაყოფად, კონტრაქტორების წინასწარი დეტალური შეფასება.

უსაფრთხოების მენეჯმენტი: უსაფრთხოების მართვის მტკიცე პროტოკოლის დანერგვა და აღსრულება.

ხარისხის მენეჯმენტი: ხარისხის მენეჯმენტის სტანდარტების მკაცრი დანერგვა და კონტროლი.

 

 

ხელშეკრულების შედგენა და ტენდერის მენეჯმენტი

სამშენებლო ტერიტორიის მენეჯმენტი: ადგილზე ეფექტური მენეჯმენტი სამშენებლო საქმიანობის ზედამხედველობისა და პროექტის გეგმების დაცვის უზრუნველსაყოფად.

პროექტის ჩაბარება და დახურვა: პროექტის გადაცემის და დახურვის პროცესების დეტალური კოორდინაცია.

დაინტერესებული მხარეების მენეჯმენტი:  პროექტის განმავლობაში პროექტის მიზნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, დაინტერესებული მხარეების ჩართვა და მართვა.

26 May Square N2, Building N1 0179 Tbilisi, Georgia